FANDOM


מקורות ממשלתיים סודיים דיווחו אמש כי הרגיעה במזג האוויר תמשך ימים נוספים. ראש המוסד דיווח כי החשש לסופה בגודל של הוריקן סנדי נעלם. שר הביטחון אמר אמש במסיבת עיתונאים, כי ניתן לצאת מן המקלטים.

"החשש למוות נעלם. לפי מה שחוזים חזאי מזג האוויר שלנו, ניתן לצאת מן המקלטים. מספר הנפגעים בטפטופי הגשם הנוראיים שהיו לנו בשבועות האחרונים היה עצום, אולם לפי מה שנראה, העם הישראלי והתל אביבים בפרט יכולים להירגע ולצאת מהמקלטים." כך אמר שר הביטחון אמש. משנשאל מה תעשה מדינת ישראל אם וכאשר תתבצע תקיפה אלימה נוספת של העננים על הארץ, אמר "צה"ל והממשלה מנסים לעשות ככל שביכולתם על מנת למנוע מתקפה חוזרת. אנו באמצעו של תהליך בניית מערכת כיפת ברזל מחודשת, אשר תיירט את טיפות המים והברד ההרסניים, על מנת למנוע את הירטבותם של התושבים והיווצרותן של שלוליות."

בהמשך מסיבת העיתונאים, דיווחו משרדי הממשלה על מספר הנפגעים במתקפות. כ-200 איש ו-60 מטריות נפגעו במהלך השבועות האחרונים, ומתוכם כ-20 דרכו בשלוליות, 10 נרטבו יחד עם בגדיהם, 5 קיבלו מכות מכדורי ברד, 30 איבדו את מטרייתם וכ-100 קיבלו הלם קרב בעקבות הרעמים.

מטרייה

מטרייה שנפלה קורבן

בכנס חירום של האו"ם נאם ברק אובמה בנוגע לפגיעה העצומה במדינת ישראל. הוא גידף את פעולות הטרור של העננים, ואמר כי ארצות הברית תעשה הכל על מנת לעזור למדינת ישראל להתאושש, ועל מנת למנוע מקרים דומים בעתיד. הוא אמר כי יש לכונן שלום בין ישראל לעננים, וכי ארצות הברית לא יכולה לאפשר שתתחולל מלחמה.

שלשום, הייתה הפגנה קשה ברחובות תל אביב. תושבי תל אביבים, צעקו במחאה "מוות לעננים!" וגידפו את פעולות הטרור. "יצאתי מביתי, בחושך מוחלט ובקור המקרר, והלכתי לי על המדרכה. לפתע, דרכה רגלי בשלולית מים! שלולית מים! כל הרגל שלי נרטבה במים! שבוע שלם לקח לרגלי להחלים. לאחר שבוע, יצאתי מביתי, ולפתע החלו טיפות גשם לטפטף על ראשי, פתחתי את מטרייתי וזו עפה ונשברה על מול עיני." אומר אחד המפגינים ואב למשפחה שקולה. "הכאב היה כואב."

למרות זאת, ממשיך שר הבטחון להרגיע ולומר כי ניתן לצאת מן המקלטים, וכי לא תהיה סופה נוספת.