FANDOM


Thumbnail
אתם קוראים את המדריך השלם של איןציקלופדיה! המדריך לכל נושא שהוא בחיים.
'

לקריאת כל המדריכים

Attention niels epting 01 אזהרה!
מדריך זה לא תמיד עובד,היזהרו!אחרת תהיו על סמים כל החיים תשבו במעצב בית שבוערישיון נהיגה הוא אישור המקנה לבעליו את הזכות החוקית לרכוב על משהו.

10 הדרכים לקבל 100 עגול במבחן בכתבעריכה

1.לאחר שאתה מסיים את המבחן בכתב נא הנח 100 שקל ליד הבוחן,ציונך יהיה 100 2.כוון אקדח לבוחן ותודיע לו על היותך רוצה 100 במבחן 3.תשתלט על העולם ותביא את הF.B.I אם הבוחן לא מביא לך מאה 4.תזייף את היותך שבתאי צבי 5.תהיה עצלן ועל תעשה כלום 6.תכין את ה"משמיד בחנים טרון" 7.כלום 8.תאיים שרצחת את ראש הממשלה 9.כלום וחצי 10.בנאדם לא מספיקים לך המדריכים האחרים????!!!!!

10 הדרכים לקבל 100 עגול במבחן פיזיעריכה

1.לאחר שאתה מסיים את המבחן בכתב נא הנח 100 שקל ליד הבוחן,ציונך יהיה 100 2.כוון אקדח לבוחן ותודיע לו על היותך רוצה 100 במבחן 3.תשתלט על העולם ותביא את הF.B.I אם הבוחן לא מביא לך מאה 4.תזייף את היותך שבתאי צבי 5.תהיה עצלן ועל תעשה כלום 6.תכין את ה"משמיד בחנים טרון" 7.כלום 8.תאיים שרצחת את ראש הממשלה 9.כלום וחצי 10.בנאדם לא מספיקים לך המדריכים האחרים????!!!!!