FANDOM


קיצור דרך:
אצ:במ

בקשות ממפעילים

דף זה נועד לבקשות או תלונות למפעילי מערכת איןציקלופדיה:

  • בקשות להגנה על ערכים או לביטול הגנה על דפים שלא נערכים יותר מדי זמן.
  • בקשה להשעות משתמש שמשחית ערכים שוב ושוב.
  • לפיתרון בעיות טכניות ושאלות כלליות יש לכתוב באקפסרסו בר
  • לפניה אישית לאחד המפעילים, יש לכתוב בדף השיחה שלו.

לפתיחת בקשה חדשה, לחצו כאן


אין בקשות חדשות. לפתיחת בקשה חדשה מהמפעילים, לחצו כאן.