FANDOM


Yafit

לאחר שניצח בתחרות אני מכתירה את הערך "מצלצלים" בתואר "מופלץ השנה 2008" ומשמעות הדבר היא שזהו הערך הנחשב להכי פלצני באיןציקלופדיה העברית נכון לסוף שנת 2008 (מתוך 2,390 הערכים הקיימים באיןציקלופדיה נכון להיום) ואני ממליצה לכם בחום לקרוא אותו!!!


תחרות מופלץ השנה לשנת 2008

בתחרות משתתפים רק ערכים שכבר הופלצו (מרוכזים בקטגוריה:ערכים מופלצים). כל משתמש רשאי להציע ערכים, אבל רק משמשים רשומים רשאים להצביע. ניתן להצביע רק בעד ערך ולא נגד. כל משתמש בעל זכות הצבעה רשאי להצביע רק בעד ערך אחד. מועד סיום ההצבעה:20/2/09 בחצות..

מצלצלים

Support vote בעד --גמל מיובש! Newcamelflag שיחה - 10:22, 10 בפברואר 2009 (UTC)

Support vote בעד --דולי 19:24, 22 בפברואר 2009 (UTC)

Support vote בעד --‏פאי - שיחה - Yours truly 14:09, 27 בפברואר 2009 (UTC) - בעיקר בגלל ש"מילים ללא קישור" זכה כבר בתחרות שכזו.


מילים ללא קישור

Support vote בעד --RaymondAK-47שיחה - השם הוא מונד, ריי מונד. - 07:26, 10 בפברואר 2009 (UTC)

Support vote בעד --Ovedc 13:32, 19 בפברואר 2009 (UTC) - ערך שהושקעה בו הרבה עבודה!

הצבעה לא חוקית, המשתמש אינו ותיק. ‏פאי - שיחה - Yours truly 14:07, 27 בפברואר 2009 (UTC)

Support vote בעד --yoyole123 (משתמש Smile שיחה) -הלכתי לישון. חררררר פיששש Clock 19:22, 24 בפברואר 2009 (UTC)


אלברט איינשטיין

Support vote בעד --Qwert gfgFlag qwertשיחה - כי אני בצל ביץ' 07:33, 14 בפברואר 2009 (UTC)

Support vote בעד --89.139.12.227 09:45, 23 בפברואר 2009 (UTC)

לא חוקי, לא רשום ובטח לא ותיק! גמל מיובש! Newcamelflag שיחה - 12:03, 23 בפברואר 2009 (UTC)


התוצאה!

לאחר הצבעה מאולתרת וצמודה ניצח, ברוב של שלושה קולות, מצלצלים!!!