FANDOM


Yafit

לאחר שניצח בתחרות אני מכתירה את הערך "מורה לשל"ח" בתואר "מופלץ השנה 2009" ומשמעות הדבר היא שזהו הערך הנחשב להכי פלצני באיןציקלופדיה העברית נכון לסוף שנת 2009 (מתוך 2,390 הערכים הקיימים באיןציקלופדיה נכון להיום) ואני ממליצה לכם בחום לקרוא אותו!!!


תחרות מופלץ השנה לשנת 2009

בתחרות משתתפים רק ערכים שכבר הופלצו (מרוכזים בקטגוריה:ערכים מופלצים). כל משתמש רשאי להציע ערכים, אבל רק משמשים רשומים רשאים להצביע. ניתן להצביע רק בעד ערך ולא נגד. כל משתמש בעל זכות הצבעה רשאי להצביע רק בעד ערך אחד..

בגלל שאנחנו מפגרים, ובגלל שרק חמישה ערכים הופלצו ב-2009, נפתח הצבעה עכשיו שתסתיים בחצות 7.1.2010, והערך המנצח יוכרז במופלץ השנה ויופיע בעמוד הראשי למשך שבועיים. אז תתחילו להצביע!


הערכים שהופלצו בשנת 2009 (ע"פ סדר הפלצה):

עשרת הדברות

מורה לשל"ח

Support vote בעד --‏פאי - שיחה - Yours truly 17:45, בינואר 3, 2010 (UTC)

Support vote בעד --RaymondAK-47שיחה - השם הוא מונד, ריי מונד. - 19:28, בינואר 6, 2010 (UTC) - הבחירה הטובה ביותר (מבין השלושה שלא שלי :P)


לוגיקה

Support vote בעד --Corvus,(שיחה) 15:24, בדצמבר 31, 2009 (UTC)


הגיון

Support vote בעד --Qwert gfgFlag qwertשיחה - כי אני בצל ביץ' - :)


צלב