FANDOM


בובות קש

 • 1.0. "בובת קש" היא חשבון משתמש נוסף שפתח אדם שיש לו כבר חשבון משתמש באיןציקלופדיה.
 • 1.1. לבובות קש אסור להצביע.
 • 1.2. בובות קש אינן יכולות לכהן באף תפקיד.
 • 1.3. בדף המשתמש של בובות הקש, חייבים לכתוב שמשתמש זה הינו בובת קש, וחייבים לכתוב גם את שם המשתמש שלו שייכת בובת הקש.
 • 1.4. כדי שלא יווצר בלבול, מומלץ לקשר את דף השיחה של בובת הקש לדף השיחה של המשתמש שלו היא שייכת.

נוהל טרולים

 • 2.0. ההגדרה של טרול, לצורך נוהל זה היא: משתמש שאינו רצוי באתר, והקהילה מעדיפה לוותר על תרומותיו.
 • 2.1. כל משתמש בעל זכות הצבעה שהתרשם שמשתמש מסוים הוא טרול אינטרנט, רשאי לפתוח על כך הצבעה באיןציקלופדיה:טרולים.
 • 2.2. למשתמש הנידון אין זכות הצבעה בהצבעה על הכרזתו כטרול, משום שמדובר בהצבעה אישית.
 • 2.3. יש להפעיל נוהל זה רק במקרים חריגים ביותר ולאחר שניסו לפתור את הבעייה בדרכים אחרות.
 • 2.4. ההצבעה על הכרזת משתמש כטרול תיארך שבוע בדיוק, ובכדי שתעבור צריכים לפחות 4 משתמשים ותיקים לתמוך בה, ולפחות 2 יותר תומכים ממתנגדים.
 • 2.5. במידה ולמשתמש המוצע כטרול יש יותר מ-200 עריכות במרחב הראשי שאינן השחתות, ולפחות חודש ותק, ולא נחסם מעולם ע"י מפעיל מערכת או בירוקרט, יוכרז המשתמש כטרול רק אם בין התומכים בהכרזה זו יש בירוקרט או לפחות שלושה מפעילי מערכת.
 • 2.6. הצבעה זו נערכת שבוע בדיוק, בהתאם לנאמר בפרק כללי הצבעות.
 • 2.7. משתמש שהוכרז כטרול יחסם לצמיתות, דף המשתמש שלו יוחלף בתבנית:טרול וינעל לעריכה. דף השיחה של המשתמש ישאר פתוח.
 • 2.8. בירוקרט רשאי לתת חנינה לטרול, אם לפחות ארבעה משתמשים ותיקים תמכו בכך בהצבעה שנערכה כחוק באיןציקלופדיה:טרולים.
 • 2.9. לטרול אין זכות הצבעה, אולם הצבעותיו מלפני שהוכרז רשמית כטרול, נחשבות.