FANDOM


 • 1. לאיןציקלופדיה דף פייסבוק, שכתובתו https://www.facebook.com/pages/%D7%90%D7%99%D7%9F%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94/358212887594351?fref=ts
 • 2. הדף נערך באופן יומיומי על ידי הפייסבוקר.
  • 2.1. הפייסבוקרים הם משתמשים ותיקים רשומים הממונים על ידי קהילת איןציקלופדיה בהצבעה שמתנהלת באיןציקלופדיה:הצבעות. הצבעה תעבור בהתאם לנאמר בחוקי מינוי תפקידים בחוקי איןציקלופדיה.
  • 2.2. מפעילי מערכת ובירוקרטים יכולים לקבל הרשאות בלי הצבעה.
  • 2.3. המינוי הפיזי לתפקיד יעשה על ידי פייסבוקרים אחרים, בהתאם למה שהוחלט בהצבעה.
 • 3. דף הפייסבוק ישמש לפרסומים ערכים והודעות הקשורות לאיןציקלופדיה.
  • 3.1. לא יפורסמו ערכי זבל.
  • 3.2. כשיוחלף הערך המופלץ השבועי הוא יפורסם. כך גם ערך שזכה בתחרות זו או אחרת.