FANDOM


Archib

ארכיונים


נוהל טרולים (מועתק מאיןציקלופדיה:חוקים ונהלים)עריכה

  • כל משתמש בעל זכות הצבעה שהתרשם שמשתמש מסוים הוא טרול אינטרנט, רשאי לפתוח על כך הצבעה באיןציקלופדיה:טרולים.
  • למשתמש הנידון אין זכות הצבעה בהצבעה על הכרזתו כטרול, משום שמדובר בהצבעה אישית.
  • ההגדרה של טרול, לצורך נוהל זה היא:משתמש שאינו רצוי באתר, והקהילה מעדיפה לוותר על תרומותיו.
  • יש להפעיל נוהל זה רק במקרים חריגים ביותר ולאחר שניסו לפתור את הבעייה בדרכים אחרות.
  • ההצבעה על הכרזת משתמש כטרול תיארך שבוע בדיוק, ובכדי שתעבור צריכים לפחות 4 משתמשים ותיקים לתמוך בה, ולפחות 2 יותר תומכים ממתנגדים.
  • במידה ולמשתמש המוצע כטרול יש יותר מ-200 עריכות במרחב הראשי שאינן השחתות, ולפחות חודש ותק, ולא נחסם מעולם ע"י מפעיל מערכת או בירוקרט, יוכרז המשתמש כטרול רק אם בין התומכים בהכרזה זו יש בירוקרט או לפחות שלושה מפעילי מערכת.
  • הצבעה זו נערכת שבוע בדיוק, בהתאם לנאמר בפרק כללי הצבעות.
  • משתמש שהוכרז כטרול יחסם לצמיתות, דף המשתמש שלו יוחלף בתבנית:טרול וינעל לעריכה. דף השיחה של המשתמש ישאר פתוח.
  • לבירוקרט יש סמכות לתת חנינה לטרול. דרך נוספת היא הצבעה בהצבעות שבה יתמכו לפחות 4 משתמשים ותיקים.
  • לטרול אין זכות הצבעה, אולם הצבעותיו מלפני שהוכרז רשמית כטרול, נחשבות.