FANDOM


60 שנה באיןציקלופדיה

תחרות הערך הישראלי ביותר

לקראת יום העצמאות השישים למדינה, נפתח מיזם לשיפור ערכים הקשורים במדינת ישראל ובתרבות הישראלית. ההצבעה נפתחת תסתיים ב6.5.08 בשעה 18:00. כל משתמש רשאי להציע כל ערך וכל משתמש ותיק רשאי להצביע לעד 3 ערכים. יבחרו הערך הישראלי ביותר ו-2 סגניו לערך שיזכה במקום הראשון תוסף התבנית הזאת והוא יוצג בעמוד הראשי במקום המיועד לערכים מופלצים.

להצעת ערך חדש לחץ פה

הצעות


ישראל

ערך ישראלי. ‏Rocknroll22 - שיחה - - Let me put my love into you babe 13:01, 19 באפריל 2008 (UTC)

Support vote בעד --‏ינון TalkΩ שיהיה לכם יום נפלא ומאושר. נא הקפידו על התנהגות ידידותית בין חברי הקהילה ומחוצה לה. 23:04, 5 במאי 2008 (UTC)


Support vote בעד --‏פאי - שיחה - Yours truly 13:12, 6 במאי 2008 (UTC)


פלאפל

גם ישראלי ‏Rocknroll22 - שיחה - - Let me put my love into you babe 13:03, 19 באפריל 2008 (UTC)

Support vote בעד --‏Rocknroll22 - שיחה - - Let me put my love into you babe 11:59, 29 באפריל 2008 (UTC) - בעד


ערס

ערס ישראלים...נו? Yael858584849 07:35, 23 באפריל 2008 (UTC)

אחד הערכים הטובים והמצחיקים פה. אחד הערכים היחידים פה שמצליחים להיות גם מצחיקים וגם נכונים בו זמנית
א. ב. מאיר 18:10, 4 במאי 2008 (UTC)
אין לך 100 עריכות ולכן אין לך זכות הצבעה, אבל אתה מוזמן להביע את דעתך דולי 18:15, 4 במאי 2008 (UTC)

Support vote בעד --דולי 15:42, 5 במאי 2008 (UTC) - ישראל-ישראלי


Support vote בעד --RaymondAK-47 11:50, 6 במאי 2008 (UTC) - שישים שקל למי שמבין לפי מה אני מצביע...


Support vote בעד --‏Rocknroll22 - שיחה - - Let me put my love into you babe 12:12, 6 במאי 2008 (UTC) - אין לי מוסג למה אתה מצביע בעד אחי.


ציונות

ישראלי ‏Rocknroll22 - שיחה - - Let me put my love into you babe 07:49, 23 באפריל 2008 (UTC)

בעד Ovedc 09:19, 4 במאי 2008 (UTC)

אין לך 100 עריכות, לכן ההצבעה לא נספרת, אך מותר לך להביע את דעתך. דולי 12:35, 4 במאי 2008 (UTC)

Support vote בעד --דולי 15:45, 5 במאי 2008 (UTC) - מסר כלשהו


Support vote בעד --‏פאי - שיחה - Yours truly 13:12, 6 במאי 2008 (UTC)


יום העצמאות

Rocknroll22 - שיחה - - Let me put my love into you babe 07:51, 23 באפריל 2008 (UTC)

ד"ר פלאפל

ערך שלי שצוחק על פלצנות ישראלית טיפוסית.‏ינון TalkΩ שיהיה לכם יום נפלא ומאושר. נא הקפידו על התנהגות ידידותית בין חברי הקהילה ומחוצה לה. 07:55, 23 באפריל 2008 (UTC)

Support vote בעד --‏ינון TalkΩ שיהיה לכם יום נפלא ומאושר. נא הקפידו על התנהגות ידידותית בין חברי הקהילה ומחוצה לה. 10:55, 29 באפריל 2008 (UTC)


שמעון פרס

צריך שיהיה ערך שיפסיד בתחרות.‏ינון TalkΩ שיהיה לכם יום נפלא ומאושר. נא הקפידו על התנהגות ידידותית בין חברי הקהילה ומחוצה לה. 10:43, 28 באפריל 2008 (UTC)


Support vote בעד --RaymondAK-47 20:13, 3 במאי 2008 (UTC) - אנחנו נראה מי יהיה הלוייזר הפעם!


Support vote בעד --דולי 15:46, 5 במאי 2008 (UTC) - אני ימאי...(סתם)


Support vote בעד --‏ינון TalkΩ שיהיה לכם יום נפלא ומאושר. נא הקפידו על התנהגות ידידותית בין חברי הקהילה ומחוצה לה. 22:19, 5 במאי 2008 (UTC) - מילא לזכות בתואר נשיא המדינה, אבל להיות הערך הישראלי ביותר ובכל זאת לוזר?


Support vote בעד --‏פאי - שיחה - Yours truly 13:11, 6 במאי 2008 (UTC) - אולי גורלו משתנה [:


פקאצה

לא צריך להסביר.‏ינון TalkΩ שיהיה לכם יום נפלא ומאושר. נא הקפידו על התנהגות ידידותית בין חברי הקהילה ומחוצה לה. 10:43, 28 באפריל 2008 (UTC)

יאיר לפיד

מה ישראלי בעיניך?‏ינון TalkΩ שיהיה לכם יום נפלא ומאושר. נא הקפידו על התנהגות ידידותית בין חברי הקהילה ומחוצה לה. 11:10, 28 באפריל 2008 (UTC)