FANDOM


האמת היא השקר הגדול ביותר מאז פיתגורס, ונחשבת במקומות כמו ויקיפדיה להמצאה הגדולה ביותר מאז המערוך.

גישות שונות לאמתעריכה

האמת יכולה להיות אובייקטיבית, סובייקטיבית, מגוחכת להפליא או סתם שמנה .

אובייקטיביות באמתעריכה

----

סובייקטיביות באמתעריכה

חוסר רצינות יתר, או התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה ע"ש ויקטור בטטה הגרביל הוא דוגמה טובה לסובייקטיבות של האמת. מעולם לא חשבו רבים כל כך מחשבות מוזרות כל כך על פרטים חסרי משמעות כל כך, ולא הצליחו להוציא מזה שום דבר משעשע. וחישובי בלשנות אינם נחשבים.

האמת כמגוחכת להפליאעריכה

ראה ערך: אמת

האמת הסתם שמנהעריכה

אלו הן מילים שילדות שמנות מספרות כדי שתחשוב שהן לא

הגישה האמיתית לאמתעריכה

לכאורה, הגישות שלעיל מספיקות. אבל מכיוון שהן ככל הנראה אינן מספיקות, נוצרה גישה נוספת, והיא גישת הגרביל. על פי גישה זו, כל מה שאומר הגרביל הכתום האידוט הוא האמת, ואין בלטה לא ירוקה.

גישה זו הוכחה אחרי ראיות אינספור, ובימינו היא מקובלת על כל הקהילה המדעית.