FANDOM


אנרגיה (לפי היכולת המוגבלת של בניי האדם להגדיר מושגים מופשטים) היא למעשה היכולת הפוטנציאלית לבצע עבודה.


Garinim

אנרגיה גרעינית

אנרגיה ככלי שימושי ויום יומיעריכה

תחילה נבהיר שניתן להוציא את האנרגיה מעולם המושגים המנותק והסגור של הפיזיקה. משמע, ניתן לנצל אותה למהלכים מרגשים ואף מדהימים עד מאוד! ניצול שכזה הוא אינסטינקט בסיסי אצל כל אורגניזם בעל תודעה (גם אורגניזם חסר תודעה מנצל אנרגיה, אך בלי לדעת זאת).

  • לדוגמא, אם גוף אנוש X ייתקדם לעבר גוף מוצק Y במהירות Z ותאוצה Q אז גוף אנוש X יהיה ב- $ (X-Y*Z)/Q $ פחות שמח.
  • דוגמא נוספת ויותר ממשית, אם ניקח ילד די קטן ונפיל אותו יותר מדי פעמים מגובה המותניים, נקבל תגובה פסיכולוגית היסטרית משמעותית מבחינת הילד. הדבר יכול להתבטא בבעיות פסיכולוגיות חברתיות ונפשיות.

האנרגיה ביקוםעריכה

האנרגיה ביקום מתבטאת בצורות גוונים ומרקמים שונים. אנו נעמוד על שניים מהעיקריים שבהם:

האנרגיה בחללעריכה

אין אנרגיה בחלל !

אנרגיה בכדור הארץעריכה

האנרגיה שהיתה בכדור הארץ היא שרידים ניכחדים מן המפץ הגדול, בו שוחררה אנרגיה אין סופית ואיתו החל להיווצר המימד והזמן. בגלל שעברו מיליארדים של מיליוניי שנים מאז, האנרגיה היתה חלושה ונמצאה בסכנה ממשית. לכן עם תחילת הפיתוח המדעי בני האדם המציאו את חוק שימור האנרגיה, לפיו אנרגיה לא נעלמת אלא רק משנה צורות וריח. ומאז אין יותר בעיה בחוסר אנרגיה, האנרגיה נמצאת רק צריך למצוא דרך לנצל אותה!!

האנרגיה ככלי מסוכן בידיים בלתי מנוסותעריכה

לאחר ההסברים המפורטים שנזכרו למעלה ניתן לחשוב שהאנרגיה היא משחק ילדים וכל אחד יכול לעשות בה שימוש כרצונו או סתם "ליצור אנרגיה", אך זכרו כי לאנרגיה רצונות אפלים משל עצמה והיא מנצלת את האדם לא פחות משהוא מנצל אותה. לדוגמא, הפיסיקאי הידוען אלברט איינשטיין עשה משחקים ילדותיים ולא אחראים כלל עם אנרגיה ויצר את הנוסחה הקטלנית הבאה:$ E=mc^2 $ ולמעשה פתח את הצוהר לעולם האנרגיה האטומית !

בעולם העתיק והלא מפותח אירן חי לו הקוף הגרוזיני מחמוד אחמדיניג'אד ישרף בביתו לאחר אכילת שעועית ירוקה, שהוא זה שהגה,עמל וניסה חשוב על פרוייקט חשוב ולא יוצלח: יצירת פצצת אטום.