FANDOM


ביצה הוא איבר בגוף האדם שנוצר על מנת לענות על צורך הגירבוץ. גירבוץ הינו נוטריקון של הפועל גרוד ביצים.

גרוד הביצים הוא אומנות בפני עצמה, ויש אף הרוכשים תואר בגירבוץ במוסד אקדמי מוכר. אחת הנגזרות של אומנות הגירבוץ הוא המשחק הנודע של פינג פונג כיס והוא משחק בביצים המבוצע תוך כדי היות הידים בכיסי המכנסיים. באתר איביי ניתן אף לקנות מטקות מיוחדות למשחק פינג פונג הכיס ויש אף מטקות כאלו ששימשו אישים מפורסמים אשר היו אמנים במשחק כגון היטלר וסטלין.

ביצה אינה עומדת בפני עצמה אלא ביחד עם מיקומה. מבחינים בביצה שמאלית ובביצה הימנית. הביצה השמאלית יכולה להיות גם מזוהה על ידי בלורית הצומחת על גביה. על הימנית אין צומחת בלורית אולם אנשים הנוהגים לסרק את הבלורית של הביצה השמאלית משתמשים בשיטת ההלואה והחיסכון על מנת לכסות גם את הביצה הימנית עם הבלורית ועל ידי כך לשוות לביצים חזות תרבותית.

תופעת הביצונת דאון עריכה

לרוב האוכלוסיה הגברית הביצה השמאלית נמוכה יותר מהביצה הימנית. מדענים שחקרו את התופעה הזו גילו שהאנשים הלוקים בתופעה זו שמים את הארנק בכיס השמאלי ולכן ביצתם נפולה יותר. על מנת לאזן את גובה שתי הביצים יש לשים את הארנק בכיס הימני לתקופה קצרה. תופעה זאת נחקרה ע"י מדען גרמני ששם משפחתו היה דאון והיה חובב אשכים ולכן נקראה כך.

חשיפה: על הביצה נכתב השיר: קן לציפור בין העצים(או רגלים)ובקן לה שלוש ביצים(מה שנקרא מה שמו).

התפתחות הביצים של הגבר עריכה

ברחם, כשהגבר עודו עובר נמצאות הביצים בתוך בטנו כדי שלא תיסדקנה או תישברנה. בלידה הביצים יורדות לשק לזכר התקופה בה היו מוכרים ביצים בשקים. כך התינוק הופך לילד, לנער, לגבר ואז לזקן. בכל התקופות האלה יש לזכרים ביצים בתוך השק (אלא אם מסרסים אותם וזה גורם לגברים אלה להגיע ליכולות ווקאליות מדהימות ונשיות)(ע"ע דוד ד'אור). ישנם גברים ששק הביצים שלהם גדול מידי ומפריע להם, לכן הם מעדיפים להיפטר ממנו ולהפוך לנשים (ע"ע דנה אינטרנשיונל). בגיל הזקנה חל בגברים תהליך הקרוי "ביצי סבא". כשתופעה זו מתרחשת הזקן ניחן בביצים מקומטות שמגיעות עד הברכיים. לרוב הנשים אין ביצים ולכן הם מקנאות בגברים שיכולים לגרבץ בכל עת שיחפצו.

גרבצנים מפורסמים עריכה

אל באנדי (נשואים פלוס)