דבורה

מתוך איןציקלופדיה

קפיצה אל: ניווט, חפש
"תזהר ממנה! היא כמו דבורה מייד עוקצת!"
~ יוסי בובליל על דבורה
"מלח מים מלח מים מלח מים!"
~ שבתאי צבי על דבורה
Lift+Off-+Best+Viewed+Large-4818

הצילו! דבורה!

[עריכה] אמאלה!

מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים! מלח מים מלח מים מלח מים. הצילו! מלח מים מלח מים דבורים! מלח מים מלח מים . מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים . מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים , מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים . מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים .

Lavender-4937

הצילו! דבורה!

[עריכה] דבורה!

מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים , מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים אבאלה! מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מיםמלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מיםמלח מים מלח מים מלח מים מלח מים אמאלה! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. סבתאלה! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים.

Yummy-5609

לא! תעזרו לי! אסור לי לזוז!

[עריכה] הצילו!

מלח מים מלח, מים מלח מים לא לזוז! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים היא עושה בזזזז... מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים... מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים יש פה מלא דבורים! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים שלא יעקצו! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח הצילו!!!!!11 מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים... מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים!

Lattice-6157

שיט! כמה דבורים!

[עריכה] מלח מים

מלח מים מלח, מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים לאאאאא! מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח למה! מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים... מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים , מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים, מלח מים אני אלרגית לדבורים! מלח מיםמלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מיםמלח מים מלח מים מלח מים מלח מים הצילו! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים.

Bigtongue-9216

מה אתה מפחד, זה כולה דבור... הצילו, היא עפה אלי! מלח מים...

[עריכה] ההצדקה הפסיכולוגית של פחד מדבורים

ההצדקה הפסיכולוגית של פחד מדבורים היא... אמאלה! דבורה... אוקיי להירגע... מלח מים... מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים , מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים אבאלה! מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מיםמלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מיםמלח מים מלח מים מלח מים אאאאאאאאאה! מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים. מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים למה אני? מלח מים מלח מים מלח מים, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים!!!!!!11

[עריכה] הצילו דבורה!

מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים! מלח מים!. מלח מים מלח מלח מים! מלח מים מלח מים! מלח מים מלח מים! מלח מים! מלח מים. מלח? מים! מים מלח, מלח מים!, מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים מלח מים!

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים

כלים אישיים