FANDOM


החזית העממית להצלת איןציקלופדיה (בשמה המלא: החזית הלאומנית האיןציקלופדית ללחימה במצחיקנים ומשחיתים וגדודי השחרור של גרגמל ושבתאי צבי)- הוא ארגון לאומני שהוגדר על ידי 54 מדינות ברחבי העולם כארגון טרור, הפועל להצלת איןציקלופדיה מידי האנשים שמגדירים את עצמם "מצחיקים" כאשר הם למעשה ילדים בני עשר שחושבים שבדיחות על פיפי וקקי באמת מצחיקות. הארגון פועל ללחימה בגורמים אלה ולהשבת איןציקלופדיה לימי גדולתה של הרפובליקה האיןציקלופדית האגדית שחרבה.


הקמת הארגון עריכה

הארגון הוקם ביום מן הימים שבו אנשי הגולה האיןציקלופדית החליטו לשוב לארצם ולהציל את מורשתם של הגאון שבתאי צבי ושל המנהיג גרגמל. אנשי הארגון שמו לעצמם את המטרה הנעלה לטיהור של איןציקלופדיה מאנשי הרוע: בינהם השטן, קריית מלאכי, האנשים שחושבים את עצמם מצחיקים, המשחיתים, צביקה פיק ועוד 435 גורמים אחרים שפורסמו באינדקס המלא ובו גם החוקה הגדולה של איןציקלופדיה שפורסמה בשום מקום אף פעם.

HALE

הסמל של החזית העממית להצלת איןציקלופדיה