FANDOM


התאבכות היא אחת מתופעות הלוואי הנדירות של סמים רבים, ביניהם הרואין, LCD וCRT, הגורמת למשתמש לא לראות קווים שלמים של הסובבים אותו ומקנה לו יכולת לעבור דרך קירות.

Bouncywikilogopink
עבור אנשים חסרי חוש הומור, לחכמולוגים בוויקיפדיה יש ערך על התאבכות.

כאשר אדם שהשתמש בסמים חווה התאבכות הוא יכול לעבור דרך חומרים, ולכן הוא נופל דרך האדמה ללב כדור הארץ ונשרף. מסיבה זו כמעט ואיננו יודעים דבר על ההתאבכות, אך על המידע הקיים ביססו קמפיינים רבים של ארגונים שונות למלחמה בסמים, בסקס ובדברים כיפים אחרים.

גילוי ההתאבכות והמחקר בנושאעריכה

את ההתאבכות גילה תומאס יאנג, "חוקר" שהשתייך לכת הפיזיקה ההזויה. יאנג שהה במסיבת אסיד לפנים, שהתקיימה על רפסודה באוקיינוס ההודי שבמהלכה שתה אלכוהול בכמות שניתן לתדלק בה מעבורת חלל וצרך סמים שונים בכמויות שהיו גורמים לנהג של אותה מעבורת לטוס בלי כוונה למרכז השמש. בשלב מסויים החל יאנג לראות את הסובבים אותו בקווים משונים, כאילו מישהו חתך אותם על מתקן החיתוך לנקניקים שיש לקצב בסופר, לאחר זמן מה חש שרגליו עוברות דרך הרפסודה. למזלו של יאנג, הוא היה על רפסודה, והים מתחתיו בדיוק היה במצב של גאות, כך שגם הירח משך אותו בעוצמה והוא לא נשאב למרכז כדור הארץ, כמו יתר קורבנות ההתאבכות.

ההסברים מאחורי תופעת ההתאבכותעריכה

למדע אין שום הסבר לתופעת ההתאבכות, מכיוון שרוב קורבנות ההתאבכות אמרו שהם רואים קווים ואז נעלמו במעמקי כדור הארץ. יוצא הדופן היחיד הוא יאנג, אשר מעצם היותו חבר בכת הפיזיקה, אין הוא אדם אמין במיוחד. החוקרים מניחים שהוא אכן חווה התאבכות, מכיוון שקיימות עדויות ראיה רבות של אנשים אשר ראו אותו עובר דרך הרפסודה, דרך באר המשקאות ודרך שאר המשתתפים במסיבה, אך האנשים שראו אותו היו בעצמם מסטולים עד מעל הראש, ולכן לא ניתן לאמת את עדותם במאת האחוזים.

לכת הפיזיקה שבה היה חבר יאנג, לעומת זאת, יש הסבר משלה לתופעה. חברי כת הפיסיקה טוענים שסמים הם תופעה גלית של שדה קנאביס ושדה טבק ניצבים זה לזה המתקדמים במרחב בכיוון ניצב לשניהם בצורה מעגלית ויוצרים דבר שנקרא "גל קבינוטבקי", אך טענה זו מופרכת ומנותקת מהמציאות, וגם לא ברור כיצד היא אמורה להסביר את תופעת ההתאבכות.