FANDOM


"חתיכת זבל, אתה מת כבר כמה מיליוני שנים וההורים החארות שלך עוד לא שילמו לי!!! מה אני לוייזר?"
~ שמעון פרס באזכרת הוריו של איש כליות כייון שהוריו של איש כליות מעולם לשילמו לאדון פרס על יהודה איש כליות
"יש דברים שהשתיקה יפה להם"
~ ישו אחרי שנדקר והעביר לאיש כליות צהבת B כייון שאיש כליות ניסה לערבב את דמו בדמו של ישו על יהודה איש כליות
"יא גנב!, השערה של ישו היא שלי מוחע מוחע מוחע"
~ סתם איש דפוק וחולה בכל מיני מחלות נפש על ישו

יהודה איש כליות או בשמו הערבי "אבו כביר" הוא אחד מ13- השליחים (לא כולל טיפ ומע"מ) שהפיצו את דתו של ישו יהודה איש כליות נולד בשנת 16 אחרי המפץ הגדול.

יהודה איש כליות נודע בכך שבהיותו בן שנה שמעון פרס שהיה אז בן 406580388589 שמירטף עליו. איש כליות נהרג בפיגוע.

סיפור חייו המשעמים תחת עריכה

יהודה איש כליות נולד בירושליים תחת שלטון מנדט הלוויזרים (שלטון השמעון פרס הראשון) יהודה הוא תורם הכליות הזכור בהיסטוריה, וזאת לאחר שתרם את הכליות שלו לישו כאשר ישו היה בן שנה, מתרת התרומה הייתי לראות מה יקרה אם משתינים על כליות (גם על זה נאמר יש דברים שהשתיקה יפה להם)


מותו עריכה

בשנת 199473 לפני הספירה ישב איש כליות בבית הקפה הירושלמי - שיקסע, פרוצה! את ערומה! (ארומה אקספרסו בר הקדום) ושתי נשים קפצו והסירו מסיכה, מתחת למסיכה התגלתה תגלית מזעזעת! שרה נתניהו וג. יפית שתי הנשים (או איך שלא תקראו להן) קפצו והתפשטו ושרו : " הבנו מוות עליכם, הבנו מוות עליכם! הבנו מוות מוות מוות עליכם! היי!" כל יושבי המקום מתו מיד! לזכרם נערך כל שנה טקס ידוע שנקרא יום כיפור ובו למשך 24 שעות או יותר לא משדרים פרסומות של ג. יפית ולא רואים חבובות.