FANDOM


מד מתח (וולטמטר) הוא מכשיר למדידת מתח נפשי (סטרס ובעברית דחק) של בני אדם. מכיוון שהמתח ידוע כגורם מזיק לבני אדם, רופאי משפחה ברחבי העולם ממליצים למדוד לפחות פעם בשבוע את המתח של האדם.

אופן המדידה הוא הכנסת אלקטרודה בצבע אדום לנחיר השמאלי של האף ואת האלקטרודה בצבע שחור לנחיר הימני למשך חצי דקה לפחות. מכיוון שהאלקטרודות חדות וקיים סיכוי מסוים שהאדם יפצע את עצמו, הדבר חייב להעשות (לפחות בפעמים הראשונות) בהשגחת אחות מוסמכת של קופת חולים.

מתח שבסקלה שבין 0.5 ל 1.5 וולט נחשב לנורמלי לחלוטין. אצל ילדים יכולים להמדד ערכים גבוהים יותר, עד ל-3 וולט, מתח גבוה מעבר לכך הינו תופעה בריאותית לקויה, שעלולה לגרום לתעוקת לב, רעד בידיים, גמגום ובמצבים קשים במיוחד דווח אף על טחורים ודם בשתן.

מדידת מתח מבוססת על כך שבעת מצבי לחץ נפשיים הפעילות החשמלית של המוח גוברת ואילו פעילות הגוף איננה משתנת באותו היחס, ולכן באזור האף, יבוא לידי ביטוי ההפרש בין המתחים השונים. ולכן ברור שיש לבצע בדיקת מתח בעת מנוחה ולא מיד לאחר פעילות גופנית או ארוחה.

בשוק נמצאים מכשירים של חברות שונות, וכדאי לשים לב שהמכשיר הינו של חברה מוכרת ולא חברה סינית עלומת שם. מה עוד שבמכשירים ממזרח אסיה, הערכים מכויילים אחרת, מכיוון שמדובר בדרך כלל באנשים רגועים מאוד (למעט פקיסטאן ומזרח טימור). מכשירים חדישים מאפשרים להבדיל בין בין "מתח חיובי" שמניע את האדם לפעילות לבין "מתח שלילי" שעלול לגרום לחרדה ודיכאון. הם גם יכולים לאבחן רמת הורמוני מתח כמו נוראדרנלין וקורטיזול.

ישנם פסיכולוגים ופסיכיאטרים שמתנגדים לשימוש עצמי במכשיר זה, בשל הטענה שנותנים לאדם כלי איבחוני ללא כלי טיפולי, וששימוש בכלי כל כך עדין מצריך יכולות שאין לאדם מהיישוב. המבקרים אותם טוענים שהתנגדותם לשימוש המוני במכשיר זה נובעת בשל חרדתם של הפסיכולוגים להפסדים כספיים של אנשים שיעדיפו שלא להשתמש בשירותיהם.

יש הטוענים כי ניתן למדוד באמצעות המכשיר לחץ נפשי בחיות ובמיוחד בקופים ובכלבים, אם כי ניסויים מדעיים בתחום זה עדיין בחיתוליהם, ואין ראיות נחרצות לטענה זו.

--אין באמור להוות המלצה רפואית לשימוש או לאי שימוש במכשיר זה. במקרה של מתח חמור יש להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך כמו רופא משפחה, פסיכולוג ואף פסיכיאטר.--