FANDOM


מלבן הערה: נשלט על ידי המלבנים

ערך זה הינו ערך מלבן! נא לא-

 • למחוא נגד מלבנים
 • לצחוק על קוביסטים
 • להגיד שלבן הוא לא יפה

תבנית זו מתווספת כל עוד הערך עוסק ב:

 • מלבנים
 • שטויות מלבניות של המשתמשים באתר
 • דברים לבנים
 • מתמטיקה
כמו כן, מומלץ לשיר שיר לכבוד המלבנים. בתודה אגודת מלבני"ה.
"אני הולך לשדר לכם צורה העוד אחד... שתיים... שלוווווווווששששששששש"
~ אורי גלר (באמצעות טלפתיה כמובן) על מלבנים
"גלים?"
~ שבתאי צבי על הציטוט הקודם


מלבן הינה צורה הנדסית שנוצרה כטעות מעבדה והיא הופכת הכל ללבן ומכאן שמה - לבן.


המצאת המלבן עריכה

מלבן

מלבן ממוצע

המלבן זו צורה מורכבת לא יודע מזה אבל זה חשוב ניראה לי לרפואה

אפשר גם לעצב את הז** שלכם בצורה זו כיף להכניס בתחת.

נוסחאות עריכה

שטח עריכה

מלבן לפני ואחרי

המלבן הראשון לפני האוקנומיקה ואחרי האקונומיקה. ההלבנה רק תמשיך.

את שטח המלבן מחשבים על פי נוסחא שנקבעה על פי החנון הממציא. הנוסחא הומצאה כחמישה ימים לאחר המצאת המלבן. $ s = ab $ פירוש הנוסחא הוא:

 • s = שטח
 • a = קפה ארומה
 • b = ביבי נתניהו

הכוונה היא שאם תכפיל את כמות כוסות הקפה של ארומה הנכנסות למלבן כפול מספר השקרים הממוצע בדקה של ביבי נתניהו תקבל את שטח המלבן. לאחר גילוי שטח המלבן התחיל בני גורן להשתמש במלבן בספריו.

היקף עריכה

את ההיקף גילה חנון אחר שנתיים לאחר מכן. $ P = all T $ והכוונה בנוסחא המדהימה הזאת היא:

 • P = היקף
 • all = הכוונה היא להכל
 • T = צלעות

באופן מדהים היקף המלבן שווה לסכום הצלעות.

מהירות ההלבנה עריכה

את נוסחאת מהירות ההלבנה גילה אורי גלר באמצעות טלפתיה שקיבל מכוכב מאדים $ V = V $ הכוונה בנוסחא היא שמהירות ההלבנה שווה למהירות ההלבנה.

שימושים עריכה

מלבן הרשע

מלבן הרשע, כפי שניתן לראות מלבן זה איננו אמיתי כיוון שהוא שחור.

השימושים הנפוצים של המלבן הם:

 • התעללות בילדים (אם אתה בני גורן)
 • יצירות אומנות - יצירת האומנות מלבן הרשע לדוגמא, היא יצירת אומנות שקשורה למלבנים.
 • הכנסת המלבן למכונת הכביסה על מנת להפוך את הכביסה ללבנה או לשמור על הבוהק המהמם של הבגדים הלבנים.
 • מלבין כספים מקצועי...