FANDOM


נחל עמוד הוא למעשה מושג מופשט, שמשמעותו היא כל מקום שהוא לא בית הספר שלכם. זאת מכיוון שכל הטיולים מחוץ לבית הספר מתקיימים בנחל עמוד, מה שאומר שבית הספר הוא המקום היחיד שלא יכול להיות נחל עמוד.

"רגע, באיזה עמוד היינו?"
~ שבתאי צבי על נחל עמוד


היווצרותו של נחל עמוד עריכה

מספרים שבתקופה שלפני שהיה קיים מישהו שיכול להעיד שאני משקר, נחל עמוד היה נחל ככל הנחלים - היו בו המוני עטיפות של במבה בכל מקום, שם צולע ובמקרה בדיוק כשאתם מטיילים שם, זאת בדיוק לא העונה שבה יש שם מים. בגלל היותו של נחל עמוד נחל ארץ-ישראלי כה טיפוסי ומייצג, יותר ויותר בתי-ספר מיקדו את יעדי הטיולים שלהם שם. כך הלך והתחזק כוחו של נחל עמוד, עד שהוא הלך והתרחב ולבסוף בלע לתוכו כל מקום שאיננו בית-ספר. כך הוא נהפך לנחל-עמוד שאנו מכירים כיום, שבו אתם ככל הנראה נמצאים ברגע זה ממש, מבלי לדעת על כך.

נחל עמוד בתנ"ך עריכה

בשל היותו של נחל עמוד מקום, או יותר נכון - אוסף מקומות, כ"כ משמעותי, בהחלט היו לו אזכורים בתנ"ך. כך, לדוגמא, במלכים א' פרק י"א פסוק כ"ד: "ויקבץ אליו אנשים ויהי שר-גדוד בהרוג דוד אותם וילכו דמשק וישבו בה וימלכו בדמשק", אנו יכולים לראות שכאשר הכתוב מציין את דמשק, הוא למעשה מתכוון לנחל עמוד. דוגמא נוספת לכך אנו יכולים למצוא בויקרא י"ח פסוק כ"ג: "ובכל-בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה תבל הוא" - אפילו בפסוק תמים-לכאורה זה, האוסר על אונס של בהמות, ניתן למצוא אזכור של נחל עמוד. שימו לב למילה "תעמוד" שנמצאת בפסוק זה. ע"י הורדת האות הראשונה, אנו יכולים לראות את המסר החבוי בפסוק - אסור לשכב עם בהמות בנחל עמוד. בבית-הספר מותר. פרשנים רבים טוענים שזאת הסיבה להקמת בית-הספר הראשון.

סופו של נחל עמוד עריכה

בכמה כתבים עתיקים ישנן נבואות על יום הדין העתיד לבוא ולהחריב את נחל עמוד. מאמינים שהיום הזה יבוא כאשר מפקד הנח"ל ייתן את הפקודה "עמוד דום!" וישכח את ה"דום". כוחות מהפכניים בצבא, אשר התבצרו בבתי-ספר ברחבי העולם, קוראים להשמדתה של הפלוגה בתור אמצעי זהירות. אחרים מזהירים גם מפני "עמוד נוח!" שעלול להשתבש.

נולדו בנחל עמוד עריכה

אלברט איינשטיין, אדולף היטלר, צ'ארלי צ'אפלין, ווינסטון צ'רצ'יל, יצחק רבין, בודהה, סבתא שלך, השטן, ג'רי סיינפלד, אליזבת הארלי, רוני סופרסטאר, דודו זר, ז'אן דארק, קופיקו, דודו חכימיאן ועוד רבים וטובים.