FANDOM


סניף אשר מוכר לכולנו מהמומינים בתור הקנגרו (כנראה) בלי הכיס (כנראה) עזב את הסדרה והפך להיות עורך-דין. במקצועו החדש הבין שלא קל בלי סרח ונפל בסמים שוב. כששאלתי (כן, אני לבד) את סנורק מה דעתו על זה, משך בכתפיו וענה: "ידענו את זה כל הזמן, בגלל זה הכינוי סניף. התוכנית הייתה חלק מטיפול ארוך שהייתה צריך לגמול אותו. גם שיחדנו אותו במהלך התוכנית בפוגים של פוקימון כדי להוציא ממנו הבטחה שלא יחזור"
סרח, ששמע מה שקרה לשותפו, נחלץ לעזרת סנורק ויצא לחפש את סניף בביוב.
הוא הלך שעתיים עד שמצא את סניף מכווץ בצינור בעובי 20 סנט'.
ביקרתי את סניף לאחר שבועיים מרגע המציאה. הוא היה בחדר נפרד עם 10 מצלמות שבודקות שהוא לא חוזר לדרך הישנה בפנים.

ראיון עם סניף עריכה

ראיון עם סניף:

איך אתה מרגיש עכשיו?
סניף:לא טוב.
למה?
סניף:לא נותנים להכניס סיגריה אחת ספוגה בנזין
האם אתה חושב שהטיפול יעזור לך?
סניף:אם יחזירו את המומינסים... אאה מומינים או שאני יחזור לשחק עם סרח, אולי. נמאס לשמוע אותו בבית
יש לכם כבר הצעות?
סניף:סנורק מצא תפקיד שצריך שני עובדים
אפשר לדעת איזה עבודה?
סניף:עבודה במוסך. 'שמעון את שמעון את שמעון את יוחאי את בניו בע"מ'

באותו רגע נכנסת טינגומי והאחות דורשת שאצא.


רעיון עם סרח עריכה

בדרך למשטרה הצלחתי לתפוס ראיון עם סרח:

שמעתי שהשגתם עבודה
סרח:אנחנו מחפשים עבודה
סניף אמר שסנורק...
סרח:סנורק היה איתו?!
אאה...לא... מה הבעיה עם סנורק?
סרח:לדעתי הוא יותר מדי זמן נמצא איתו
לדעתך?
סרח:אתה אומר שאני שיכור?!
לא אמרתי דבר כזה!
סרח:עכשיו אתה קורא לי חירש?!?!
כנראה לא דיברת טוב!

סרח:עכשיו מגמגם?!?!?!בשלב זה סרח שולף סכין מפרוות הקוצים שלו ודוקר אותי ואת השוטרים.
כאן כתבכם הפצוע מסיים את הכתבה בבית-החולים.