FANDOM


Wiki(1)

ערך מוויקיפדיה


ערך זה במקורו מוויקיפדיה, גם אנחנו לא מאמינים, זה בסדר, אבל היינו חייבים להעתיק ערך זה מהאתר הנוראי הזה בשביל מדריך / תוכן עזרה / מסרים פורנוגרפיים שלא רצינו לקחת על אחריותנו. עמכם הסליחה, ואביכם התודה.

הערת שוליים היא הערה המופיעה בתחתיתו של ערך, תחת תת-הפרק "הערות שוליים". הערות השוליים כוללות, בדרך כלל, ציון מובאות ומקורות, עובדות נוספות או, לעתים, הרחבה של הדברים שאין מקומה בגוף הערך.

דף זה עוסק בהיבטים הטכניים הקשורים ביצירת הפנייה להערת שוליים. לפרטים על שיקולים תוכניים הקשורים בהערות שוליים, ראו ויקיפדיה:הערות שוליים.

מדריך מקוצר להכנסת הערת שולייםעריכה

הכנסת הערת שוליים לערך מורכבת משני אלמנטים:

 1. הערה המוכנסת בצמוד ובסוף משפט בטקסט אליו מתייחסת ההערה. הכנסת ההערה נעשית באמצעות תבנית {{הערה}}.
 2. תבנית המציגה את התצוגה של הערות השוליים שהוכנסו ליד הטקסט, בסוף הערך, באמצעות התבנית {{הערות שוליים}}.

תבנית הערהעריכה

 1. דוגמה 1 - הערה בסיסית: {{הערה|טקסט הערה}} - דוגמה: {{הערה|אני אוהב ישבנים ואיני יכול להכחיש}}
 2. דוגמה 2 - כולל קישור לכתובת אינטרנט: {{הערה|1=[כתובת_אינטרנט טקסט_הסבר] טקסט נוסף אם רוצים}}
  - דוגמה: {{הערה|1=[https://www.youtube.com/watch?v=2ImZTwYwCug אני אוהב ישבנים ואיני יכול להכחיש] ביוטיוב אלילנו הדגול}}
 3. דוגמה 3 - ריבוי הפניות להערת שוליים יחידה. הפעולה נעשית בשני שלבים:
  שלב ראשון - מתן שם להערה הראשונה: {{הערה|שם=שםהערה| טקסט הערה}} - דוגמה: {{הערה|שם=שמוליק הגנן הלך לגן|אני אוהב ישבנים ואיני יכול להכחיש}}
  שלב שני - במופע השני של אותו מקור, שימוש בשם ההערה: {{הערה|שם=שםהערה}} - דוגמה: {{הערה|שם=שמוליק הגנן הלך לגן}}
 4. דוגמה 4 - ריבוי הפניות להערת שוליים יחידה עם קישור לכתובת אינטרנט:{{הערה|שם=שםהערה|1=[כתובת_אינטרנט טקסט_הסבר] טקסט נוסף אם רוצים}} - דוגמה:
  שלב ראשון - {{הערה|שם=שמוליקוס הגננוס הלכוס לגנוס|1=[https://www.youtube.com/watch?v=2ImZTwYwCug אני אוהב ישבנים ואיני יכול להכחיש] ביוטיוב אלילנו הדגול}}
  שלב שני - שימוש בשם ההערה במופע השני של אותה הערה: {{הערה|שם=שםהערה}} - דוגמה: {{הערה|שם=שמוליקוס הגננוס הלכוס לגנוס}}

הדוגמאות לעיל יופיעו בגוף הטקסט כך:עריכה

 1. דוגמה 1 - הערה בסיסית: ‏[1]
 2. דוגמה 2 - כולל קישור לכתובת אינטרנט: ‏[2]
 3. דוגמה 3 - ריבוי הפניות להערת שוליים יחידה:‏[3][3]
 4. דוגמה 4 - ריבוי הפניות להערת שוליים יחידה עם קישור לכתובת אינטרנט:‏[4][4]

תצוגת הערות השוליים בסוף הערךעריכה

ההערות תוצגנה בפסקה נפרדת, במקום בו תונח התבנית {{הערות שוליים}}.

 1. אני אוהב ישבנים ואיני יכול להכחיש
 2. אני אוהב ישבנים ואיני יכול להכחיש ביוטיוב אלילנו הדגול
 3. 3.0 3.1 אני אוהב ישבנים ואיני יכול להכחיש
 4. 4.0 4.1 אני אוהב ישבנים ואיני יכול להכחיש ביוטיוב אלילנו הדגול

כיצד זה עובד - מדריך מפורטעריכה

הערות שוליים מוצגות באמצעות התבנית {{הערה}}, או בעזרת תגי ‏‏‏<ref>‏. כאן יבואר השימוש בשתי השיטות.

תבניות
השימוש בתבנית מבוסס על פרמטרים, בדומה לשאר התבניות שבאתר:
‏‏‏{{הערה| זו הערת שוליים }}‏
או
‏‏‏{{הערה|1= זו הערת שוליים הכוללת את הסימן = (שווה) }}‏
כלומר, המלל והקישורים מופיעים בתוך התבנית. אם הערת השוליים כוללת את הסימן שווה (=), יש להוסיף את המחרוזת "‏‏‏1=‏" בתחילת הערת השוליים.
תגים
עם תגי <ref> מלל הערת השוליים מופיע בין תג הפתיחה לתג הסגירה:
‏‏‏{{הערה|1=This is a footnote}}‏
או
‏‏‏{{הערה|1=זו הערת שוליים}}‏
כלומר, המלל של ההערה (שהוא טקסט ויקיפדיה רגיל, כולל תווי בקרה, קישורים ותבניות) מופיע בין תגי ה-ref.

הערות שוליים מוצגות באופן אוטומטי, במקום המוגדר על ידי התבנית ‏‏‏{{הערות שוליים}}‏ (שמקומה בדרך כלל בסוף הערך, עם עדיפות לכותרת משנה (כותרת מדרגה 3) מתחת לכותרת הראשית (כותרת מדרגה שניה) "ראו גם"). ההערות יכילו את המלל שנכתב בגוף הטקסט, בין תגי ההערה או בתוך תבנית ההערה. ניתן להשתמש בתגים ובתבניות כאחד באותו ערך.

הערה: כאשר גוף ההערה מכיל תו קו אנכי ("|"), וברצונכם להשתמש בתבנית {{הערה}}, יש להחליף את הקו האנכי במילת הקסם {{!}}. כשמשתמשים בתג <ref> אין צורך לעשות זאת.

יצירת הערת שולייםעריכה

הוספת הערת שוליים מתבצעת בשני שלבים:

השלב הראשון
הערות השוליים נכתבות בגוף הערך ומוצגות בסופו בצורה אוטומטית.
כדי ליצור הערת שוליים, יש להוסיף את ההערה בגוף הטקסט במקום המתאים (לרוב, בסוף ציטוט או בסוף משפט). לאחר כתיבת ההערה יש לסמן את מלל ההערה באמצעות העכבר או באמצעות מקשי החצים, וללחוץ על כפתור "הערת שוליים" בסרגל העריכה שבראש חלון העריכה. פעולה זו תביא להוספת תגי ref מתאימים לפני ואחרי המלל המסומן. לחלופין, ניתן ללחוץ על הכפתור טרם כתיבת ההערה, ולרשום את תוכן ההערה בחלונית שתיפתח. ניתן להוסיף הערה לפני או אחרי סימן הפיסוק (פסיק, נקודה), אך יש להקפיד למקמה באותו אופן (לפני או אחרי סימן הפיסוק) לכל אורך הערך.

לדוגמה:

"בראשית שבתאי צבי ברא את שמעון פרס".{{הערה|1=שבתאי צבי א', א'}}
שתוצאתו:
"בראשית שבתאי צבי ברא את שמעון פרס".‏[1]
או
"והוא היה כישלון חרוץ"{{הערה|שבתאי צבי א', ב'}}.
שתוצאתו:
"והוא היה כישלון חרוץ"‏[2].
הערות השוליים ממוספרות אוטומטית: בדוגמה הראשונה (מימין) מוספרה הערת השוליים [1], ובדוגמה השנייה היא מוספרה [2].
השלב השני
הערות השוליים מוצגות בתחתית הערך, תחת תת-הפרק "הערות שוליים". הוספת תת-הפרק מבוצעת באמצעות בחירה באפשרות "כותרת הערת שוליים" מתוך רשימת התבניות שבדף העריכה או על ידי הוספת המלל ידנית. בהמשך לדוגמה הקודמת, יש לכתוב בתחתית הערך:

==הערות שוליים==
{{הערות שוליים}}

שתוצאתו:

הערות שולייםעריכה

 1. שבתאי צבי א', א'
 2. בראשית א', ב'

 • שימו לב: את השלב השני יש לבצע בערך פעם אחת בלבד (אם שלב זה כבר נעשה בעריכה קודמת, אין צורך לחזור עליו). על השלב הראשון יש לחזור עבור כל הערת שוליים.

דוגמה נוספת - כולל קישור חיצוניעריכה

שלב ראשון - יצירת הערת השוליים בגוף הערך
"בראשית שבתאי צבי ברא את שמעון פרס".{{הערה|1=Uncyclopedia, http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Oscar_wild, 12.3.82}} .
שתוצאתו:
"בראשית שבתאי צבי ברא את שמעון פרס".‏[1]
או
"והוא היה כישלון חרוץ"{{הערה|Uncyclopedia, http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Oscar_wild], 12.3.82}}.
שתוצאתו:
"והוא היה כישלון חרוץ"‏[2].
זכרו - אם עשיתם שימוש בסימן שווה, בתוך הקישור למשל, יש להציב את הקוד "‏‏‏1=‏" בתחילת הערת השוליים (מייד לאחר הקו האנכי).
שלב שני - הוספת כותרת "הערות שוליים" בסוף הערך
שימו לכך שהפעם ניישר את הערות השוליים לשמאל; כדאי לעשות זאת כאשר הערות השוליים בלועזית.

==הערות שוליים==
{{הערות שוליים|יישור=שמאל}}

שתוצאתו:

הערות שולייםעריכה

ריבוי הפניות להערת שוליים יחידהעריכה

לעתים יש צורך בהפניות שונות לאותה הערת שוליים. במקרה כזה, ניתן לחסוך את הטרחה שבהקלדה חוזרת של הערת השוליים וליצור הפניה להערת שוליים קודמת. כלומר, ניתן ליצור מספר הפניות להערת שוליים יחידה. הדבר נעשה באמצעות מזהה ייחודי. נמחיש זאת להלן באמצעות דוגמה:

באמצעות התג <ref>:

 1. תחילה יש ליצור את המופע הראשון של הערת השוליים ולהוסיף לו מזהה ייחודי. יצירת הערת השוליים נעשית באופן דומה לשלב הראשון לעיל. הוספת המזהה נעשה באמצעות הוספת הקוד: "name="ref-name, כאשר את המילים ref-name יש לשנות לשם ייחודי. דוגמה:
  אוסקר ויילד יצא מהארון (חס וחלילה).{{הערה|שם=strike|1=BBC, Michel March, 20.3.89}}
  שתוצאתו:
  אוסקר ויילד יצא מהארון (חס וחלילה).‏[1]

 2. כעת ניתן ליצור הערות שוליים שתקושרנה להערה הראשונית שיצרנו. יש לבחור את התבנית "הפניה להערת שוליים" מתוך רשימת התבניות, ולשנות את המילים ‏‏ref-name למזהה שהוספנו להערה הראשונית. בהמשך לדוגמה הקודמת, אם נרצה ליצור הפניה במשפט הבא, נעשה זאת כך:
  אוסקר ויילד יצא מהארון (חס וחלילה) {{הערה|שם=strike}}.
  שתוצאתו:
  אוסקר ויילד יצא מהארון (חס וחלילה).‏[1].

באמצעות התבנית "הערה": במופע הראשון של ההערה יש להוסיף בתבנית את הקוד שם=מזהה, כאשר המילה מזהה תוחלף בכינוי ייחודי. דוגמה:
אלוהים יתחיל לייצר תימנים{{הערה|שם=תימנים|[[התנ"ך]], מוסף השבת, מלאנתלפים לפנה"ס}}
שתוצאתו:
אלוהים יתחיל לייצר תימנים.‏[2]

בשתי הדרכים, ריבוי ההפניות מתבטא במספור הערות השוליים: דוגמת השביתה לעיל קיבלה את המספר [1], ומספר זה חזר על עצמו גם בקריאה החוזרת להערת שוליים זו. באופן דומה, דוגמת העומר לעיל קיבלה את המספר [2] מפני שזו הערת השוליים השנייה בערך, ומספר זה חזר על עצמו גם בקריאה החוזרת להערת שוליים זו.

אם נעיין בסוף הערך, במקום שבו מופיע התבנית {{הערות שוליים}}, נמצא את התוצאה הבאה:

הערות שולייםעריכה

 1. 1.0 1.1 Uncyclopedia 20.3.89
 2. התנ"ך, מוסף השבת, מלאנתלפים לפנה"ס

קוד להעתקהעריכה

לשימוש קל ניתן להעתיק את התוכן שבמסגרת למקום הדרוש, ולהחליף את ‏‏"‏מזהה‏" בשם אחר, ובמקום ‏‏"‏טקסט‏" לכתוב את הערת השוליים הנחוצה. את השורה הראשונה יש להעתיק רק פעם אחת למקום הראשון של הערת השוליים, ואת השורה השנייה לכל מקום נוסף שנדרשת הערה כזו.

{{הערה|שם=מזהה|1=טקסט}}

{{הערה|שם=מזהה}}

הצגת הערות שוליים בכמה מקומות באותו דףעריכה

במקרים חריגים יש צורך לחלק את הערות השוליים לכמה מקומות באותו דף (לדוגמה, בדפי שיחה). אך אם מכניסים את התבנית יותר מפעם אחת בדף, התבנית תציג בכל הפעמים רק את ההערות שלפני המופע הראשון של התבנית. כדי לפתור את הבעיה, יש להוסיף פרמטר כלשהו לתבנית, כמו {{הערות שוליים|0}}, כך שהתבנית הסתמית {{הערות שוליים}} לא תופיע יותר מפעם אחת בדף.

חלוקת הערות שוליים לקבוצותעריכה

ניתן לחלק את הערות השוליים לקבוצות, ולהציג את הערות השוליים השייכות לקבוצה אחת בנפרד מן הקבוצה האחרת. ההפרדה נעשית באמצעות תמיכה המובנית בפרמטר group - תגית ref מקבלת את הפרמטר group, שישייך את הערת השוליים לקבוצה הרצויה, וזו תוצג בתגית references עם פרמטר group המתאים. כך, אם נרצה להפריד בין הערות השוליים שנועדו לבאר ולהסביר לבין הערות השוליים המפנות לסימוכין:

אליס מצאה את הכובען, הארנביב ונמנמן ישנוני באמצע מסיבת תה. הם מספרים לה שאצלם השעה היא תמיד שש, שעת התה.<ref group="הסברים">אף על פי שבתקופה זו ידוע שארנבים נהגו לקחת [[סמים]].</ref>

היא סיפרה על חלומה לאחותה הגדולה, וזו מדמיינת שגם היא בארץ הפלאות: "וכך היא ישבה לה בעיניים עצומות, מדמה שהיא בארץ הפלאות, אף כי ידעה שעליה רק לפקוח אותן שוב, והכול יחזור למציאות המשמימה".<ref group="סימוכין">כל הציטוטים הומצאו ע"י [[שבתאי צבי]]</ref>


== ביאורים והסברים==
<references group="הסברים" />
== סימוכין ==
<references group="סימוכין" />

כשהתוצאה:

אליס מצאה את הכובען, הארנביב ונמנמן ישנוני באמצע מסיבת תה. הם מספרים לה שאצלם השעה היא תמיד שש, שעת התה.[הסברים 1] היא סיפרה על חלומה לאחותה הגדולה, וזו מדמיינת שגם היא בארץ הפלאות: "וכך היא ישבה לה בעיניים עצומות, מדמה שהיא בארץ הפלאות, אף כי ידעה שעליה רק לפקוח אותן שוב, והכול יחזור למציאות המשמימה".[סימוכין 1]

ביאורים והסברים עריכה

 1. אף על פי שבתקופה זו ידוע שארנבים נהגו לקחת סמים.

סימוכין עריכה

 1. כל הציטוטים הומצאו ע"י שבתאי צבי

שימו לב: ניתן להשיג תוצאה זו רק באמצעות שימוש בתגים. השימוש בתבניות כמו {{הערה}} ו-{{הערות שוליים}} לא יועיל כאן.

הערות שוליים רבותעריכה

חלוקה לטוריםעריכה

בערכים בהם ישנן הערות שוליים רבות רצוי לעתים לחלק אותן לטורים. על מנת לבצע זאת יש לציין את הפרמטר המתאים בתבנית:הערות שוליים. כלומר, להציב את התבנית כך: {{הערות שוליים|טורים=כן}} חלוקה לטורים היא תכונה מתקדמת יחסית בסטנדרט האינטרנט הידוע כ"גיליונות סגנון מדורגים", ולא כל הדפדפנים תומכים בו. בפרט, אינטרנט אקספלורר של חברת מיקרוסופט לא תומך בהצגה בטורים.
בנוסף, חלוקה לטורים תתבצע רק במסכים החל מרוחב מסוים.
גולשים המשתמשים בדפדפן שאינו תומך בהצגה בטורים, או כאשר רוחב הדפדפן צר, יראו את הערות השוליים בטור יחיד בין אם נעשה שימוש בפרמטר ובין אם לא.

תיבה נגללתעריכה

משתמשים רשומים המעוניינים שהערות שוליים רבות יוצגו בתיבה נגללת, יכולים להשתמש בסקריפט הוספת גלילה ואפשרויות "הסתרה/הצגה" של הערות שוליים (כאשר יש מעל 10 הערות שוליים בדף), המופיע ברשימת הסקריפטים בהעדפות, תחת הלשונית "סקריפטים".

יישור הפוךעריכה

ניתן ליישר טקסט לועזי לשמאל באמצעות הפרמטר שמאל=כן או באמצעות מתן שם להערת השוליים המתחיל בLTR-שם_הערה (יש להחליף את שם הערה לשם הרצוי). אפשרות זו עדיפה על שמאל=כן בכך שהיא מונעת ירידת שורה.

כאשר בתבנית {{הערות שוליים}} ניתן הפרמטר "יישור=שמאל", שפירושו יישור כל הערות השוליים לשמאל, ניתן ליישר לימין הערה מסוימת באמצעות מתן שם להערת השוליים שמתחיל בhebrewRTL-שם_הערה (יש להחליף את שם הערה לשם הרצוי).

דוגמאות:

{{הערה|שם=hebrewRTL-הערה|הערה עברית}}
{{הערה|שם=LTR-הערה|English ref}}

ראו גםעריכה

מדריך וידאועריכה

הערות שולייםעריכה