FANDOM


מופלצי שנים וזמן הצגתםעריכה

  • את מופלץ השנה הנבחר יש להכניס לפיסקה "מופלצי שנים".
  • עם הצגת הערך בעמוד הראשי יש למחוק אותו מראשית הרשימה.

All items (1)