FANDOM


ShabtayTzvi הערה: קדוש

ערך זה הינו ערך קדוש! נא לא-

בזמן קריאתו.
כמו כן, מומלץ לא לאכול שישליק במשך 24 שעות מתום קריאתו.


Signi לא כשר
הרבנות הראשית לישראל החליטה בזאת כי ערך זה לא כשר לפסח ואף לא ראוי למאכל אדם. נא להעביר אותו לביעור החמץ ולהגעיל את כל הקטגוריות שנגעו בו.
"לאל גור יש את הקצב שלו"
~ שבתאי צבי על קצב אלגוריתמי

בתורת האלגברה הספרותית, קצב אלגוריתמי מציין את קצב עלייתו של גרף הפונקציה האלגורית ביחס עקום להתקדמותו של ספר נתון אל הקליימקס שלו.

הפונקציה האלגוריתעריכה

Mathilda

אלגרה דיסלקטילי

הפונקציה האלגורית קיימת בשדה המספרים החפוזים ולפעמים גם בשדה הוקטורים הניומנים. היא התגלתה בידי הוגת המתימטיקה הדיסלקטית וממציאת החשבון האינפנטילי, מאדאם אלגרה דיסלקטילי (i1989-) הפלסטינאית. הפונקציה מתארת את מספר האלגוריות המותאמות לכל עמוד נתון בספר, והיא פונקציה חת-חת-ניסיונית יורדת אך לא בולעת.

משפט אלגרהעריכה

נוסחת אלגרה המוצגת כאן במסגרת הצגת משפט אלגרה מתארת את קצב עלייתה של הפונקציה האלגרית ביחס עקלקלתוני (עקום) להתקדמותו של ספר נתניהו אל הקליימקס שלו, המתמקד בפסוק ט"ח מתוך פרק קק"ל: "וְבִּיבִּי שָׁב לִמְקֹמוֹ וַיִּמְכֹּר אֵת הַשֻׁלְחָנוֹת וְאֶת-הֶכִסְאוֹת".

להלן הנוסח המלא של משפט אלגרה:

תהי פונקציה אינפנטילית נתונה בקטע שבין האלגוריה הראשונה בספר נתניהו לבין הקליימקס של הספר.

אז גוון הליפסטיק של שרה נתון על ידי:

$ F(b)-F(a)=\int\limits_a^b f(t)dt-\int\limits_a^a f(t)dt=\int\limits_a^b f(t)dt $

ומכאן שמספר הנעליים של יואבי בגיל 17 נתון על ידי:

$ s(P)=\sum^n_{i=1}m_i\Delta x_i\le\sum^n_{i=1}\Big[F(x_i)-F(x_{i-1})\Big]\le\sum^n_{i=1}M_i\Delta x_i=S(P) $

מ.ש.ל.