FANDOM


Cruisers+initials-438

ראשי תיבות של פרה טוחנת, ארגון ראשי התיבות

ראשי תיבות הינם קיצורים של מילים המשומשים ע"י שלושה קבוצות באוכלוסיה: עצלנים, חיילים וישראבלוגרים. בימי קדם ראשי התיבות היו רק בכתיבה, אבל כיום אף אחד לא כותב אז מדברים עם הראשי תיבות. אם אתם רוצים לקרא ערך על ראשי תיבות באנגלית אז תכתבו אותו. יש אנשים אשר משתמשים בראשי תיבות לשמות שלהם. אנשים אלה הינם אנשים מפגרים שחושבים את עצמם (ראו:בריטים).

האנשים אשר משתמשים בראשי התיבות עריכה

  • צה"ל משתמש בראשי תיבות. לדוגמא חמ"ץ, למרות מה שרוב הציבור חמ"ץ אינו חיל המשטרה הצבאית, אלא חיל מגוחך צחוקים.
  • קהילת הישראבלוגרים משתמשת בראשי תיבות. לדוגמא מג"עז, שלמרות מה שרוב הציבור חושב אינה מגדת עתידות עיזה, אלא מגדלי עזריאלי.
  • העצלנים משתמשים בר"ת כי אי"כח לכתו"הרב. לדוג' מ"ח אינו מח חם כמו שרו"ציב חושב אלא מטומטמים חכמולגים. בקיצור מ"ח.

פרה טוחנת- ארגון ראשי התיבות עריכה

פ"ט (ראו תמונה שמאל למעלה) הינו ארגון אשר דואג לראשי תיבות. הארגון ממציא מעל 100 ראשי תיבות ביום. ראשי התיבות הראשונים שפ"ט המציאו היו ר"ת (ראשי תיבות). מאז הם ממציאים ראשי תיבות מפגרים כמו אי"דיה (איןציקלופדיה).

Dszacronym-2474

ראשי תיבות של משהו

דוגמאות לראשי תיבות עריכה

  • סופ"ש- סוף שלך
  • זבש"ך- זה בעיה של כימיה
  • זלר"תב- זה לא ראשי תיבות בכלל

ראו גם עריכה

ערכים טובים יותר