FANDOM


Izharcohen זהירות - תימנים!
בערך זה מופיעים תימנים. בהסכמתכם להמשיך ולקרוא את הקטע הנכם מוותרים על כל טענה ותביעה כנגד איןציקלופדיה בקשר לבריאותכם הגופנית ו/או הנפשית.


רשות החלל התימנית היא אחד המוסדות המובילים בעולם בתחום חקר החלל וישוב הגלקסיה. עובדה זאת יוצרת מתיחות רבה בין תימן ובין שורה של מדינות ובעיקר מצרים, כאשר כל המדינות הנ"ל מנסות להשיג את סוד היצור של הדלק החללי בו משתמשות החלליות התימניות.

שנים ראשונות עריכה

מומחים רבים רואים ברמב"ם את מיסד רשות החלל התימנית. במאה ה12, בשעה שנפש בטאבה הסמוכה, כתב לחברתו התימניה איגרת ובה ביטא במילים ותרשימים את אהבתו כלפיה. לצערה של חברתו ולשמחתו של העם התימני, נפלה איגרת זו לידי צעיר מאוניברסיטת צנעא שבשעת הסתכלותו בה קיבל השראה וסרטט את הטיל התימני הראשון:

Yem

  • מנועו של הטיל הורכב משני תאים דמויי כדור(סְפֶרות) המכילים חומרים המשחררים אנרגיה גדולה כאשר הם באים במגע זה עם זה.

שאר המאפיינים של הטיל אינם ברורים ותוכניתו נשמרת, יחד עם שאר סודות רשות החלל התימנית, במקום מסתור היכנשהו במשרדי הרשות או, לפי טענות של מומחים מסוימים, התוכניות עושות סבב בין שופטי הארוויזיון (הכוונה היא למי שבאמת מחליט כמה נקודות יחולקו ולמי).

ככל הנראה, אותו צעיר תימני (שמו אינו ידוע אבל זה שימי תבורי), יצר קשר עם המשטר המקומי והציע לו לבנות 3 חלליות לפי בקשתו ובתמורה הבטיח לצאת איתן למסע שיקיף את הגלקסיה בחיפוש אחר מקורות חדשים של גת. למרות הדעה הרווחת בתקופה שהגלקסיה צורתה דמוית אנטילופה, הסכים המשטר להצעתו ורשות החלל התימנית הוקמה רשמית.

המחלוקות והביקורת עריכה

תוך זמן קצר קמו בתימן קולות שהתנגדו לרשות החלל החדשה וזאת בטענה שהחזקתה אינה משתלמת כלכלית. לדעתם, את השטיחים והקפה אותם השקיעה המדינה בתוכנית החלל אפשר היה להשקיע במציאת דרך להגברת היצור המוגבל של הגת הנחשק. עם התגברות הביקורת הוקמה תנועת מחאה שכונתה "מחאת הלועסימניקים" ולה זרוע צבאית בשם "גדודי אפרת רייטן". תנועה קיצונית זו עשתה ככל יכולתה על מנת לפגוע בהמשך קיום תוכנית החלל התימנית, אך התקשתה מאוד לסחוף את הציבור אחריה לנוכח ההצלחות הראשוניות של מסעות התימנים וביניהם: ישוב מאדים, מציאת חיים תבוניים באחד מירחיו של צדק וכמו כן מציאת מזור לסרטן. במקביל, מצרים שחששה למעמדה באזור החלה שולחת משלחות אל מתנגדי רח"ת (רשות החלל התימנית) ובמהרה מיסדה את תמיכתה בהם.

לבסוף היה ברור כי המדינה עומדת על סף מלחמת אזרחים כאשר, למרות הישגים מוגבלים של תוכנית החלל, היא נכשלה במשימתה העיקרית שהוגדרה כמציאת מקורות חדשים לגת. הפרדוקס הוא שבמהלך המסעות הבאים מצאה רח"ת תרופות למרבית המחלות המוכרות ואף הצליחה למגר את העוני, מה שגרם לזינוק אסטרונומי בביקוש הגת, שהביא עוד ועוד אנשים להתנגד לרח"ת.