FANDOM


זה מישהו מפורסם או סתם מישהו? --Ayalx 07:49, 20 מאי 2006 (UTC)

למען האמת, זאת הפעם הראשונה שאני שומע עליו, אבל גוגל מוצא את השם לא מעט פעמים. Corvus,(שיחה) 08:29, 20 מאי 2006 (UTC)
אתם לא מכירים? זה שזכה באקדמיה לצחוק והבטיחו לו מופע (ששודר שנתיים לאחר התכנית בלי שום פרומיוים מקדימים)--Yoyole123 12:24, 21 מאי 2006 (UTC)