FANDOM


היי! למה שלא נעשה ערך מופלץ גם באיןמילון? (אפשר גם לעשות באיןציטוט). למרות שבאיןמילון אין בדיוק ערכים אם אתם מבינים... אז אפשר לעשות "משהו מופלץ" רק שבמקום המשהו יהיה משהו אחר. אולי מילה מופלצת? כתבו את דעתכם ואם אתם תומכים אז... תראו את זה! Yael858584849 14:35, 14 במאי 2008 (UTC)

הענין באיןמילון הוא שהערכים שנכתבים כאן הם או דחויי איןציקלופדיה או קצרים מדי, ובאופן כללי הם לא מתאימים למשהו כזה, חוץ מזה ישנם רק 15 ערכים בפרויקט הזה ולעשות עכשיו פרויקט "ערך מומלץ" הוא לא בדיוק פרקטי...‏raymondAK-47 - שיחה - תחי הרפובליקה האיןציקלופדית!!! 14:39, 14 במאי 2008 (UTC)

הרעיון טוב, אולם לא כרגע. נגמרה "המהפכה החוקתית" והתחילה "מהפכת מיזמי הבת" של איןציקלופדיה.‏ינון TalkΩ שיהיה לכם יום נפלא ומאושר. נא הקפידו על התנהגות ידידותית בין חברי הקהילה ומחוצה לה. 14:48, 14 במאי 2008 (UTC)
אני יודעת שצריך שיתרבו הערכים. צריך לפחות 50 ערכים כדי שיהיה משהו מופלץ כל שלושה שבועות!

זו הייתה הערכה. Yael858584849 17:38, 17 במאי 2008 (UTC)